กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา


กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ

กำหนดการรับสมัคร

 • 5-25 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์