กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา


กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 • เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือวัดและควบคุม
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์