สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา


สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 29 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท
  • จำนวน – 150 อัตรา
   • เพศชาย – 128 อัตรา
   • เพศหญิง – 22 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
   • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์