สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 28 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สัมครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์