สำนักงานสาธารณสุข นครปฐม รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุข นครปฐม รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์