สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการพาณิชย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์