การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค 28 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค 28 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักปฏิบัติงานเทคนิค
  • จำนวน : 28 อัตรา
   • เชียงใหม่ : 1 อัตรา
   • เชียงราย : 1 อัตรา
   • ลำปาง : 1 อัตรา
   • อุดรธานี : 1 อัตรา
   • สกลนคร : 1 อัตรา
   • กาฬสินธุ์ : 1 อัตรา
   • มุกดาหาร : 1 อัตรา
   • นครราชสีมา : 4 อัตรา
   • พระนครศรีอยุธยา : 1 อัตรา
   • สระบุรี : 2 อัตรา
   • ปทุมธานี : 1 อัตรา
   • ปราจีนบุรี : 1 อัตรา
   • ชลบุรี : 1 อัตรา
   • ระยอง : 2 อัตรา
   • จันทบุรี : 1 อัตรา
   • สุพรรณบุรี : 1 อัตรา
   • ชุมพร : 2 อัตรา
   • ภูเก็ต : 1 อัตรา
   • สุราษฎร์ธานี : 1 อัตรา
   • นครศรีธรรมราช : 1 อัตรา
   • พังงา : 1 อัตรา
   • ยะลา : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครสอบต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
  • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดที่ประกาศรับสมัคร ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 15 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์