สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานสถาบัน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสถาบัน 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,วิทยาศาสตร์,การจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • รับสมัคร วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 19,500 – 22,750 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • รับสมัคร วันนี้ – 14 สิงหาคม 2563

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารงานวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์
  • รับสมัคร วันนี้ – 14 สิงหาคม 2563

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ติดตามในรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์