มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  • จำนวน :1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาด้านระบบสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)/สถิติ/วิทยาศาสตร์
    • เงินเดือน : 15,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 25 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์