ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 2563


ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ชาย/หญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เสมียน (ชกท.710) ชาย 2 อัตรา
 • เสมียน (ชกท.710) หญิง 2 อัตรา
 • เสมียน (ชกท.716) ชาย 1 อัตรา
 • นายสิบส่งกำลัง (ชกท.760) ชาย 1 อัตรา
 • พลขับ (ชกท.640) ชาย 2 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 • ทดสอบภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 • ประเภทชาย
  • ความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร
 • ประเภทหญิง
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ตำแหน่งเสมียน
  • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สามารถพิมพ์ดีดได้ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งนายสิบส่งกำลัง
  • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สามารถพิมพ์ดีดได้ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งพลขับ
  • เป็นทหารกองหนุนอายุ 22-30 ปีบริบูรณ์
  • สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ที่ แผนกจัดการกองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์