การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รับสมัครเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
 • ผู้ช่วยช่าง ประจำสำนักงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ช่วยบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่ ห้องประชุม กฟฉ. 2 อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-18 กันยายน 2563

เว็บไซต์