กรมประมง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา


กรมประมง สังกัดศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 8 – 17 มิถุนายน 2563

นักวิชาการประมง

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ หรือทางประมง

สังกัด

  • ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์