มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์