มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 24 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 23,630 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับป.โท สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี หรือท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์