ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(อยุธยา) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์