สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 14 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์