คณะกรรมการศึกษาธิการสิงห์บุรี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 32 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 32 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย

วิชาเอก

 • คณิตศาสตร์ 4 อัตรา
 • ภาษาไทย 8 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา
 • สังคมศึกษา 1 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • ประถมศึกษา 3 อัตรา
 • ปฐมวัย 6 อัตรา
 • แนะแนว 1 อัตรา
 • (รวม 32 อัตรา)

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • ทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.)
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือ งจังหวัดสิงห์บุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์