ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 2563


ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ ศศท.
  • จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ รร.รด.ศศท.
  • จำนวน : 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสมรรถภาพร่างกาย
 • สอบภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบทักษะ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ประเภทชาย
  • ความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร
  • ขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ประเภทหญิง
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกจัดการกองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์