คณะกรรมการศึกษาธิการพิษณุโลก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 24 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 24 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย

วิชาเอก

 • คณิตศาสตร์ 3 อัตรา
 • ภาษาไทย 2 อัตรา
 • ชีววิทยา 1 อัตรา
 • พลศึกษา 1 อัตรา
 • ดนตรีศึกษา 7 อัตรา
 • ประถมศึกษา 7 อัตรา
 • ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา
 • (รวม 24 อัตรา)

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • ทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.)
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์