สํานักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • มีวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้น 1
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท
  • มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์