องค์การสะพานปลา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย(ระดับ 9) 3 อัตรา


องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 9) จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีน่าคบ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (ระดับ 9)
  • ผู้อำนวการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ระดับ 9)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ (ระดับ 9)

จำนวน

  • 3 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เคยเป็นผู้บริหารระดับต้นขององค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์