สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 15 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 15 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกปฐมวัย
    • 1 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกภาษาไทย
    • 3 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
    • 4 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
    • 2 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกพลศึกษา
    • 1 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
    • 1 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
    • 2 อัตรา
   • สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
    • 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์