ม.มหิดล รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์บริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์