กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน 70 อัตรา


กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน 70 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 24 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารชั้นประทวนชาย
  • จำนวน : 50 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิม.ปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา และได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ.
 • นายทหารชั้นปรทวนชาย/หญิง
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปีจากสถาบันการศึกษาของเหล่าทัพ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ ร้อยละ 80
 • ทดสอบร่างกาย ร้อยละ 10
 • สอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 10

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง กองกำลังพลกรมแพทย์ทหารบก ในเวลาราชการ 8.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์