ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 17,500 บาท
  • วุฒิ : ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/การศึกษา/พาณิชยศาสตร์/คณิตศาสตร์/สถิติ/สังคมวิทยา/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/จิตวิทยา/ศิลปศาสตร์/รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 12 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์