กรมบัญชีกลาง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1 อัตรา


กรมบัญชีกลาง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สังกัด กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์