ศูนย์บริหารการจัดการเดินรถระบบGPS รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง สังกัด กรมการขนส่งทางบก 4 อัตรา


ศูนย์บริหารการจัดการเดินรถระบบGPS รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง สังกัด กรมการขนส่งทางบก 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 12,080 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหารการจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์