องค์การสะพานปลา รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 5 อัตรา


องค์การสะพานปลา รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
   • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมได้
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมั�

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ องค์การสะพานปลา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์