หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักจดหมายเหตุ 1 อัตรา


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักจดหมายเหตุ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจดหมายเหตุ
  • จำนวน : 1อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,090 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์