กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 มีนาคม – 10 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
  • อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
  • เพศ : ชาย/หญิง
 • พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
  • อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
  • เพศ : ชาย
 • พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
  • อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
  • เพศ: ชาย
 • (อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาคทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพลกองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์