กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • มีผลคะแนนทดสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
  • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์