สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักสื่อสารองค์กรอาวุโส
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ หรือศิลปศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 45 ปี
 • นักบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 50 ปี
 • นักบริหารกองทุน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการข้อมูล
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 45 ปี
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์