กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 26 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ,สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ,โรงพยาบาลราชวิถี ,โรงพยาบาลสงฆ์ ,สถาบันประสาทวิทยา ,โรงพยาบาลเลิดสิน ,โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,โรงพยาบาลธัญลักษณ์ขอนแก่น ,สถาบันโรคผิวหนัง ,สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 26 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,020 – 23,100 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาแพทยศาสตร์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
  • โรงพยาบาลราชวิถี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • จำนวน : 15 อัตรา
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • ปฏิบัติงานที่
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลสงฆ์
  • สถาบันประสาทวิทยา
  • โรงพยาบาลเลิดสิน
  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
 • ปฏิบัติงานที่
  • โรงพยาบาลธัญลักษณ์ขอนแก่น

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • ปฏิบัติงานที่
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลเลิดสิน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท
 • วุฒิ : ประกาศนียบัตทางทันตกรรม – ปวส. สาขาทันตสาธารณสุข
 • ปฏิบัติงานที่
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท
 • วุฒิ : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม – ปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ปฏิบัติงานที่
  • สถาบันโรคผิวหนัง
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์