กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 -14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์