กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สังกัด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สังกัด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปวท. หรือ อนุปริญญา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือช่างกลการเกษตร
    • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท
   • ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือช่างกลการเกษตร
    • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์