สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบรรุจเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบรรุจเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 7 ธันวาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์