กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงิน หรือบัญชี
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์การบริหารจัดการการเงินและบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • นักบริหารแผนงาน/โครงการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารแผนงานโครงการประมาณ 2 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์