สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา รับสมัครเป็นบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, หัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป 2 อัตรา


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, หัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 34,270 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหาร สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   • มีความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการ สามารถวางแผนนิเทศงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำติดตามงานได้ดี
 • หัวหน้าหน่วยธุรการทั่วไป ระดับชำนาญการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 28,580 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหาร สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี
   • มีความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการ สามารถวางแผนนิเทศงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำติดตามงานได้ดี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสถาบัน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์