โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา


โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จำนวน 22 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,960 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ / ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 • นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,960 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์/รังสีเทคนิค/ฟิสิกส์/การแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ชีวฟิสิกส์
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.- ปวส. สาขาบัญชี/การตลาด/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การเงินการธนาคารการจัดการทั่วไป/การจัดการสำนักงาน
  • เงินเดือน : 8,300 – 10,200 บาท
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,200 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาพณิชยการ
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 12,240 บาท
  • วุฒิ : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ ปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 7,590 บาท
  • วุฒิ : ม. ต้น – ม. ปลาย ทุกสาขา
 • พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
  • เพศชาย
   • เงินเดือน : 7,590 บาท
 • พนักงานประจำตึก 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 7,590 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลปทุมธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์