สำนักงานสาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตะ, สาธารณสุข, โภชนากร 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตะ, สาธารณสุข,โภชนากร 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชกิจฉุกเฉิน
 • โภชนากร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสามร้อยยอด
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์