บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล 1 อัตรา


บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือบริหารงานบุคคล
    • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • บริษัทจะทำการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ เฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการปกติ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์