กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานธนานุเคราะห์ 1 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานธนานุเคราะห์ 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 10,150 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 15 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์