มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 11 – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ ปริญญาตรี – โท – เอก ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สังกัด สำนักงานจัดการผลประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง / ส่งไปรษณีย์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์