กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานวางผังเมือง
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาทางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง การวางผังชุมชน หรือการวางแผนภาค
 • พนักงานเศรษฐกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้่กำลัง หืออิเล็กทรอนิกส์
 • พนักงานเครื่องยนต์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน :11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์
 • พนักงานช่างปูน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์