กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา โสตทัศนศึกษา ,เทคโนโลยีการศึกษา ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ,ครุศาสตร์เทคโนโลยี ,เวชนิทัศน์ ,นิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,นิเทศศาสตร์การพัฒนา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่​ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์