องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 78 ตำแหน่ง 119 อัตรา


องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 78 ตำแหน่ง จำนวน 119 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงาน

 • นักอาชีวอนามัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • ปฏิบัติงานที่ กองความปลอดภัย ฯ
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต
  • ปฏิบัติงานที่ กองกฎหมาย สำนักอำนวยการ
 • นักประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ
 • วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / การวัดคุม ,วิทยาศาสตร์ฟิลิกส์/ไฟฟ้า/เครื่องกล
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักอำนวยการ
 • วิศวกร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / แมคคาทรอนิกส์
  • ปฏิบัติงานที่ กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุฯ
 • ช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขา ช่างเครื่องกล / ช่างไฟฟ้า
  • ปฏิบัติงานที่ กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุฯ
 • พนักงานเทคนิคการผลิต
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.สาขา ช่างเครื่องกล / ช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • ปฏิบัติงานที่ แผนกผลิตยาระดับทดลอง กองการผลิตโรงงานผลิตยารังสิต
 • พนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.สาขา ช่างเครื่องกล / ช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ ,บัญชี
  • ปฏิบัติงานที่
   • แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการผลิตโรงงานผลิตยารังสิต
   • กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุฯ
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.สาขา ด้านพาณิชยการ
  • ปฏิบัติงานที่ กลุ่มมการผลิต โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา – แลคแตม
 • พนักงานการขาย
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา ด้านพาณิชยการ
  • ปฏิบัติงานที่ กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาด
 • พนักงานบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ลูกจ้างประจำ

 • จำนวน : 95 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ
  • ม.ต้น ,ม.ปลาย ,ปวช. ,ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชยการ
  • ป.ตรี ,ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีวิเคราะห์ / พฤกษาศาสตร์ / พืชศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ ,สังคมศาสตร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานที่ ติดตามรายละเอียดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม

อัตราเงินเดือน

 • 10,150 – 21,250 บาท ขึ้นอยู่วุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติ

 • บางตำแหน่งจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์