กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างเทคนิค
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
   • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์