สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 22,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์