ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์-หญิง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์-ชาย
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง
   • มีสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
   • มีรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ส่วนบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-17 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์