สำนักงาน กศน. นครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา


สำนักงาน กศน. นครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู กศน. ตำบล
  • จำนวน : 18 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์